Profile

SUSUNAN KEPENGURUSAN KABINET BERKHIDMAT

PRESIDEN BEM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Muhammad Miftakhul Firdaus Su’udi              NIM: 20141111045

WAKIL PRESIDEN BEM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Khoirotul Ummah                                          NIM: 20140661034

Kementerian Sekretaris

Muhammad Miftahussurur                             NIM: 20141221077

Kementerian Keuangan

Siti Nur Mulyani                                            NIM: 20141111001

Kementerian Pendidikan dan kemahasiswaan

Mazidatul Rohmah                                        NIM: 20141550008

Kementerian Kebijakan dan Advokasi

Taufiqurochim                                               NIM: 20141440013

Kementerian Dalam Negeri

Deny Aufi Saputri                                          NIM: 20141660037

Kementerian Luar Negeri

Rauf Wahar                                                   NIM: 20141440013

Kementerian Agama

Khoirul Anam                                                 NIM: 20141552009

Kementerian Kewirausahaan

Achmad Baihaki                                             NIM: 20131552003

Kementerian Olahraga, Seni, dan Budaya

Muhammad Zaki                                             NIM: 20141660040

Kementerian Informasi dan Komunikasi

Muhammad Sholehuddin                                  NIM: 20141663020